Prohlášení o ochraně osobních údajů

Tyto internetové stránky (dále jen „Internetové stránky“) poskytuje MONSANTO ČR s.r.o. (dále jen „my“). Další informace ohledně poskytovatele Internetových stránek, viz naše tiráž.

Nakládání s osobními údaji

Níže uvádíme informace ohledně toho, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji v rámci Vašeho užívání Internetových stránek. Pokud nebude v následujících kapitolách uvedeno jinak, právní základ pro nakládání s Vašimi osobními údaji se opírá o skutečnost, že toto nakládání je nezbytné, aby Vám mohly být zpřístupněny požadované funkce Internetových stránek (Článek 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Užívání našich Internetových stránek

Přístup na naše Internetové stránky

Při zadání našich Internetových stránek budou z Vašeho prohlížeče přeneseny určité informace na náš web server. Toto je prováděno z technických důvodů a je to potřeba, aby Vám mohly být zpřístupněny požadované informace. Abychom usnadnili přístup na naše Internetové stránky, sbírají se následující informace, které budou krátce uloženy a použity:

 • IP adresa
 • datum a čas přístupu
 • rozdíl časové zóny vůči Greenwichskému střednímu času (GMT)
 • obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • stav přístupu/stavový kód HTTP
 • přenesený objem dat
 • internetová stránka požadující přístup
 • prohlížeč, jazyková nastavení, verze operačního systému softwaru prohlížeče a úroveň.

Dále, za účelem ochrany našich oprávněných zájmů budeme tyto informace po omezenou dobu ukládat, abychom mohli zahájit sledování osobních údajů v případě neoprávněného přístupu k našim serverům nebo pokusu o takový neoprávněný přístup (Článek 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Nastavení cookies

Co jsou cookies?

Tyto Internetové stránky používají tzv. „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají v paměti Vašeho počítače prostřednictvím Vašeho prohlížeče. Ukládají určité informace (např. Vaše upřednostňované jazykové nastavení nebo nastavení stránek), které nám Váš prohlížeč může (v závislosti na době životnosti cookie) znovu přenést při Vaší další návštěvě našich Internetových stránek.

Jaké cookies používáme?

Rozlišujeme dvě kategorie: (1) funkční cookies, bez kterých by byla funkcionalita našich Internetových stránek omezena, a (2) volitelné cookies, používané např. pro analýzu internetových stránek a marketingové účely. Tyto Internetové stránky používají pouze funkční cookies.

Jak zabránit nastavení cookies

Naše Internetové stránky můžete samozřejmě používat, aniž by jakékoliv cookies byly nastaveny. Ve Vašem internetovém prohlížeči si můžete kdykoli nakonfigurovat nebo zcela deaktivovat používání cookies. To však může vést k omezení funkcí nebo to může mít nepříznivý dopad na uživatelsky přátelské prostředí našich Internetových stránek.

Použití kontaktních formulářů

Můžete nás kontaktovat přímo prostřednictvím kontaktních formulářů, které jsou k dispozici na našich Internetových stránkách. Můžete nám poskytnout zejména následující informace:

 • Jméno, příjmení, pohlaví a titul
 • Kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo)
 • Číslo transakce (např. ID požadavku)
 • Text zprávy

Informace, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktních formulářů, zpracováváme výhradně pro vyřízení Vašeho konkrétního požadavku. Tyto informace smažeme, jakmile již nejsou dále potřebné k vyřízení Vašeho požadavku či na něj navazujícím aktivitám.

Přímý marketing

Pokud jste nám poskytli Váš souhlas (např. v souvislosti s vyplněním kontaktního formuláře) (Článek 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů), budeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat k tomu, abychom Vám poskytli další informace týkající se našich produktů, které by pro Vás mohly být zajímavé, a to prostřednictvím telefonu, faxu, pošty, e-mailu nebo „push message“. Proti zasílání těchto obchodních nabídek můžete kdykoliv uplatnit námitky.

Informace ohledně Vašich práv

Následující práva Vám obecně náleží dle příslušných zákonů o ochraně osobních údajů:

 • Právo na informace o Vašich osobních údajích, které máme uloženy;
 • Právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů;
 • Právo vznést námitku proti zpracování z důvodů našeho vlastního oprávněného zájmu, veřejného zájmu, nebo profilování, pokud nebudeme schopni prokázat, že existují přesvědčivé a oprávněné důvody převyšující Vaše zájmy, práva a svobody, nebo že takové zpracování probíhá za účelem prosazení, uplatnění nebo obhájení právních nároků;
 • Právo na přenositelnost údajů;
 • Právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů;
 • Kdykoli můžete s účinkem do budoucna odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Pro další informace viz kapitoly výše popisující zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu.

Pokud chcete uplatnit svá práva, zašlete svůj požadavek na níže uvedené kontaktní údaje. ( C.).

Kontaktní údaje

Veškeré otázky ohledně ochrany osobních údajů zasílejte prostřednictvím emailu na dataprivacyCZSK@bayer.com nebo kontaktujte našeho odpovědného pracovníka pro ochranu osobních údajů na adrese:

Data Privacy Manager
MONSANTO ČR s.r.o.
Siemensova 2727/4
155 00 Praha 5 - Stodůlky

Úprava Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů jsme oprávněni aktualizovat. Aktualizace našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů budou publikovány na našich Internetových stránkách. Veškeré úpravy jsou účinné publikováním na našich Internetových stránkách. Proto doporučujeme, abyste stránky pravidelně navštěvovali, a byli tak informováni o příslušných aktualizacích.

Poslední aktualizace: 13.5.2020