Okolo vodních toků a nádrží

13. 1. 2021

„Přejeme Vám pevné zdraví a úspěšný rok 2021!“

13. 4. 2016

Roundup nezpůsobuje rakovinu

- k tomuto závěru došli odborníci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a experti jednotlivých členských zemí a experti jednotlivých členských států po důkladné revizi a dalších vyhodnoceních vlastností účinné látky a pomocných látek u přípravku Roundup.

PDF ke stažení