Rychlý, výkonný, flexibilní

Roundup®Flex

Jistota účinku

Legendárním úspěchem se značka Roundup® uvedla na trh již v 70. letech minulého století. Tehdy se začal psát její jedinečný příběh, na který navazuje i nejnovější generace výrobků Roundup®Flex. Tenkrát jsme se rozhodli držet krok s čím dál tím náročnějšími potřebami moderního zemědělství a to se nám daří i dnes. Roundup® stále dobývá svět.

Receptura s novým složením

Díky novému složení má Roundup®Flex tyto přednosti:

 • zaručený účinek,
 • široké možnosti aplikace,
 • velmi dobrý účinek i za nepříznivých povětrnostních podmínek,
 • účinnost nesníží ani déšť hodinu po aplikaci,
 • jednoduché použití,
 • široká mísitelnost pesticidů,
 • sníženou náchylnost k odletu kapek,
 • bez klasifikace.

Čtyři generace originálního Roundupu

Během čtyřiceti let existence přípravků Roundup® se jejich složení neustále vyvíjelo a zlepšovalo. Proto je každý z výrobků této značky jiný. Jako jejich už čtvrtá generace se představuje nový Roundup®Flex. Již v rané fázi vývoje byl Roundup®Flex důkladně testován, a to jak ve sklenících, tak na polích. Výsledky předčily naše očekávání.

Glyfosát Roundup® je unikátní

Glyfosát Roundup® je unikátní svým složením. Technologie výroby společnosti Monsanto je zárukou jeho účinnosti. Sůl a smáčedlo ovlivní kvalitu glyfosátu a jeho výkon na poli. Společnost Monsanto vyvíjí stále nové receptury a složení. Nejnovější z nich je Roundup®Flex, který obsahuje o 33 % více aktivní látky než Roundup Klasik (360 g/l glyfosátu).

 • Roundup®Flex obsahuje 480 g/l glyfosátu ve formě draselné soli 588 g/l.
 • Nová technologie smáčedla 167 g/l.
 • Bez klasifikace.

Flexibilní možnosti aplikace

Pro zemědělské podniky je důležité efektivně využívat pracovní dobu a optimalizovat používané postupy. To platí především v oblasti ochrany rostlin. Nový Roundup®Flex vám umožní využívat čas optimálně a pracovat na poli i za nepříznivých podmínek. Máte tak mnohem větší časový prostor pro jeho aplikaci.

Účinná látka se dostane tam, kam je třeba

Aby byla aplikace glyfosátu účinná, musí se dostat do cévního systému rostliny a do kořenů, kde může působit.

Roundup®Flex obsahuje nové smáčedlo, které je šetrné k rostlinám. Přípravek pronikne do listů, aniž by narušil jejich buněčnou strukturu. Rostlina neblokuje absorpci Roundup®Flexu a umožní jeho rychlou translokaci do kořenů. Tím, že Roundup®Flex zastaví tvorbu aminokyselin, zastaví vegetativní proces v celé rostlině. Tak je úspěch zaručen.

Velmi rychlá distribuce účinné látky Roundup®Flex

PŘED APLIKACÍ ROUNDUP®FLEX

ZELENÁ BARVA UKAZUJE AKTIVNÍ FOTOSYNTETICKÉ TKÁNĚ ZDRAVÉ ROSTLINY.

3 DNY PO APLIKACI ROUNDUP®FLEX

ČERVENÁ BARVA UKAZUJE, ŽE PO 3 DNECH UŽ BYLA FOTOSYNTÉZA UKONČENA, I KDYŽ BEZ VIDITELNÝCH PŘÍZNAKŮ.

1976:
ROUNDUP JAKO PRVNÍ GLYFOSÁT NA TRHU

1998:
ROUNDUP BIAKTIV PRO ŠETRNÉ POUŽITÍ V CITLIVÉM PROSTŘEDÍ (VODNÍ PLOCHY)

2003:
ROUNDUP RAPID S TEHNOLOGIÍ TRANSORB

Za nepříznivého počasí

Překračujeme limity. Při extrémním vlhku, chladnu nebo velkém suchu se mohou glyfosáty používat jen v omezené míře. Roundup®Flex však tyto hranice výrazně posouvá a garantuje účinek v nepříznivých podmínkách. Díky tomu nejste tolik závislí na počasí a můžete se rozhodovat flexibilněji.

Kvalitní, flexibilní a výkonný, účinkuje i v nepříznivých podmínkách

 • funkční, i když je zima, vedro, sucho nebo při použití s tvrdou vodou
 • odolává dešti již hodinu po aplikaci
 • rychle účinkuje
 • široké využití během roku na celé farmě
 • zkrácený kultivační interval
 • ochranná vzdálenost 0 m při použití trysek 75 %

Hranice použití:
teplota: 2 °C až 30 °C
relativní vzdušná vlhkost: min. 50 %

Odolnost proti dešti

Nový Roundup®Flex je již 1 hodinu po aplikaci odolný vůči dešti. V praxi oceníte flexibilitu Roundup®Flex a můžete si být jisti 
jeho účinkem.

Účinnost hodinu po dešti

Dřívější kultivace

Interval mezi aplikací postřiku a zpracováním půdy mohl být zkrácen jak v případě jednoletých, tak i vytrvalých plevelů. U jednoletých plevelů se půda může upravovat dokonce již za 6 hodin po aplikaci postřiku. U vytrvalých plevelů Roundup®Flex zkrátil interval 
na 2 až 4 dny (2 dny na pýr a čirok při plné dávce).

Vytrvalé plevele
Jistý a trvalý účinek pro pýr plazivý a čirok při plné dávce 3,7 l/ha po 2 dnech. Pro ostatní vytrvalé plevele po 4 dnech.

Jednoleté plevele
Jistý a trvalý účinek u jednoletých plevelů po 6 hodinách.

 

JEŽATKA KŘÍNOHA
(ECHINOCHLOA CRUS-GALLI)

PÝR PLAZIVÝ
(AGROPYRON REPENS)

PCHÁČ ROLNÍ
(CIRSIUM ERVENSE)

SVLAČEC ROLNÍ
(CONVOLVULUS ARVENSIS)

Snížený úlet

Roundup®Flex v porovnání s Roundup®Rapid snižuje úlet postřiku, protože se jeho fyzikální vlastnosti blíží vlastnostem vody. Při použití trysek 75 % má Roundup®Flex nulovou ochrannou vzdálenost od kraje ošetřovaného pozemku. Roundup®Flex nevyžaduje žádná další smáčedla.

Snížená náchylnost k odletu kapek Roundup®Flex

Při aplikaci přípravků na ochranu rostlin může dojít k odletu kapek i na plochy, které s ošetřovaným polem sousedí, jako jsou cizí pozemky, meze nebo třeba vodní plochy. Dá se tomu předcházet nastavením a obsluhou postřikovacího stroje nebo také složením přípravku. Roundup®Flex se chová podobně jako voda a tvoří kapky o velkém objemu.

Nové složení přípravku Roundup®Flex redukuje vytváření malých kapiček, a tak podstatně snižuje jejich odlétávání mimo plochu aplikace, aniž by se musely přidávat další pomocné látky. Díky odletu kapek sníženému o 33 % dosáhnete vyšší účinnosti při stejné dávce přípravku.

Roundup®Flex, podobně jako voda, vytváří kvalitní kapky střední velikosti i při 3 barech tlaku.

 

Fakta

 • trysky jsou kalibrovány výrobci pouze pro vodu
 • díky smáčedlu a složení produkuje Roundup®Flex menší kapičky než voda
 • glyfosátové roztoky jsou náchylnější k úletu než voda

 


ROUNDUP®FLEX BEZ SMÁČEDLA


BĚŽNÝ PŘÍPRAVEK SE SMÁČEDLEM

ROUNDUP®FLEX BEZ SMÁČEDLA UKAZUJE MENŠÍ ODLÉTÁVÁNÍ KAPIČEK OPROTI BĚZNÉMU PŘÍPRAVKU SE SMÁČEDLEM. POSTŘIK POD NÍZKÝM TLAKEM A PŘI SILNÉM VĚTRU (1,5 baru a 3 m/s).

Mísitelnost a PH

Roundup®Flex poskytuje přes 150 možností Tank mixu na ochranu rostlin

Během rozsáhlého testování se 150 různými prostředky na ochranu rostlin se prokázalo, že je Roundup®Flex velmi dobře kombinovatelný s velkým počtem účinných půdních herbicidů a má nejširší kombinovatelnost s testovanými smíchanými Tank mix pesticidy.

Například v kukuřici (před setím):

 • Isoxaflutol
 • Mesotrione + metolachlor + terbutylazine
 • Pendimethalin + dimethenamid-P
 • S-metolachlor + mesotrione
 • Terbuthylazine + pendimethalin
 • Terbuthylazine + mesotrione

Například v obilovinách (před setím):

 • 2, 4-D + MCPA
 • MCPA

Účinkuje i v tvrdé vodě – nemusíte upravovat její pH

Pokud je voda velmi tvrdá, může to negativně ovlivnit účinnost herbicidů. Důvodem je velký podíl iontů vápníku a hořčíku (Ca2+, Mg2+). Roundup®Flex však má velký kompenzační potenciál a dokáže si s tvrdostí vody poradit.

 

Účinnost při velmi tvrdé vodě 1000 ppm CaCO3

Údaje

Při nalévání buďte opatrní.

Nádrž nesmí při plnění přetéct.

Dbejte na povolené použití a dodržujte návod k aplikaci.

Doporučujeme rychlost při postřiku.

Neaplikovat postřik při vysoké rychlosti větru.

Přímý postřik nebo případný úlet postřikové mlhy nesmí zasáhnout žádné okolní porosty.

Doporučujeme používání bezúletových trysek.

Náčiní a stroje čistěte jen na místech k tomu určených.

Neaplikovat při nevhodném počasí.

Zbytky aplikační kapaliny a oplachové vody nesmějí zasáhnout zdroje podzemních ani recipienty povrchových vod.

Maximální rychlost větru při postřiku do 5 m/s.

Kapaliny a oplachové vody se zředí v poměru 1:5 s vodou a bezezbytku vystříkají na ošetřovanou plochu, nesmějí zasáhnout zdroje podzemních ani recipienty povrchových vod.

Účinek i za nepříznivého počasí.

O 33 % koncentrovanější než standardní glyfosát.

Jednorázová aplikace, bez nutnosti dalšího ošetření.

Ochranná vzdálenost 0 m při použití trysek 75 %.

Odolává dešti již hodinu po aplikaci.

Kultivace je možná již 2 dny po aplikaci na pýr a čirok.

Zpracování půdy již 6 hodin po aplikaci na jednoleté plevele.

Širší aplikační okno: použití od 2 °C do 30 °C.

Bez klasifikace.

Široká mísitelnost.

Šetrné smáčedlo, další již není potřeba.

Bez nutnosti úpravy pH vody.

Jak poznáte originální balení Roundup®Flex

Originální obaly mají mnoho výhod:

 • Embasové – vlisované označení „Monsanto nebo Roundup“,
 • držadlo pro lehké uchopení,
 • etiketu s detailními informacemi včetně základních parametrů,
 • úchop na spodní straně pro snadné vylévání,
 • Monsanto patent „anti-glug system“ a velký otvor hrdla s přisáváním vzduchu pro plynulé vylévání bez bublin,
 • kalibraci pro snadné odměřování,
 • oblé zakončení hrdla, aby v něm nezůstávala kapalina.

Balení a etikety

Dostupná balení

Roundup®Flex je k dostání v různých velikostech balení: 1 l, 5 l, 20 l a 640 l

Různým potřebám ohledně použitého množství vyhovuje tzv. „jumbo shuttle“.

S kanystry Roundup®Flex se snadno manipuluje, integrovaný uzávěr „no-glug“ zaručuje přelévání přípravku konstantní rychlostí a úplné vyprázdnění kanystru.

Bezpečnost

Bezpečnostní listy k produktům Roundup®Flex jsou ke stažení zde.