Pouze pro profesionální uživatele

Fakta

Základní informace

Obsahuje 360 g/l glyfosátu ve formě 441 g/l glyfosátové draselné soli.

 • Produkt má výrazně lepší vlastnosti v porovnání s generickými glyfosáty, protože nové složení zvyšuje jeho výkon i ve zhoršených podmínkách.

Smáčedlo

Roundup®Klasik PRO smáčedlo

 • Obsahuje optimální poměr účinné látky a smáčedla.
 • Smáčedlo pomáhá pronikání a absorpci účinné látky bez poškození kutikuly (povrchové vrstvy listu), čímž je zajištěn zvýšený příjem a rychlejší translokace (transport) účinné látky do kořenového systému, než u generických přípravků.

Bezpečnost

Bezpečnostní list k produktům Roundup®Klasik PRO ke stažení zde.

Roundup historie

Glyfosát, aktivní součást Roundupu a jeho herbicidní charakter

Glyfosát byl poprvé připraven v laboratoři Monsanta v květnu roku 1970 chemikem Monsanta dr. Johnem Franzem. Předběžné výsledky skleníkových testů byly k dispozici na začátku června téhož roku. Prvotní výsledky byly tak slibné, že mnoho druhotných testů bylo přeskočeno, aby mohly být urychleny polní zkoušky. Monsanto představilo Roundup jako postemergentní, neselektivní herbicid na několika světových trzích v roce 1974.

V současnosti je glyfosát nejpoužívanějším produktem na ochranu rostlin na světě. Je schválen pro aplikaci na více než sto plodin a je efektivní při kontrolování více něž 300 druhů plevelu.

Zdroj: sales 2009, phillips McDougall, industry overview, 2010

Unikátní biologické vlastnosti glyfosátu a jeho vodou ředitelných solí jsou (FRANZ et al. 1997):

 • Je to širokospektrý, neselektivní, postemergentní herbicid s účinností na všechny jednoleté i víceleté rostliny.
 • Glyfosát je systémový herbicid, který je rychle přenášen z listů do kořenů, oddenků a do apikálních tkání ošetřovaných rostlin
 • V kontrastu se svou dobrou jednotkovou aktivitou při aplikaci ve formě listového postřiku, glyfosát nevykazuje v základu žádnou preemergentní nebo zbytkovou aktivitu i při aplikaci vysokých dávek.
 • Jakmile se dostane do rostliny, glyfosát potlačuje klíčový enzym známý jako EPSPS syntáza. Potlačení tohoto důležitého enzymu zabraňuje rostlině v syntéze určitých aromatických aminokyselin, které jsou základní pro růst rostliny. Vyšší formy života (savci, ptáci, plazi, obojživelníci a hmyz) tento enzym nemají.

Mechanizmus působení

Glyfosát potlačuje enzym 5-enolpyruvylšikimát-3-fosfát syntázu (EPSPS) (Armhein et al. 1980), který je přítomen v rostlinách, plísních a bakteriích, ale ne u zvířat. Potlačení rostlinné biosyntézy aromatické aminokyseliny glyfosátem bylo poprvé zaznamenáno Jaworskim v roce 1972. Katalýza enzymu EPSPS, přesun enolpuruvylové poloviny fosfoenolpyruvát (PEP) do šikimát-3-fosfátu (S3P). Toto je klíčový krok v syntéze aromatických aminokyselin a nakonec hormonů a jiných rostlinných metabolitů. Reakce EPSPS je předposledním krokem v cestě šikimové kyseliny, která produkuje důležitý přechodný dělící bod, chorismát (Franz et al. 1997). U glyfosátu nebyl pozorován žádný další systém fungování ani při aplikaci vysokých dávek na glyfosátu odolnou sóju a jarní řepku (Nandula et al. 2007).

Stálá kontrola kvality a složení

K objevu fungování glyfosátu jako inhibitoru EPSPS (Steinrucken a Amrheim 1980) došlo z velké části díky rychlému nahromadění šikimové kyseliny (Amrheim et al 1980), která nyní běžně slouží jako prostředek na měření glyfosátové toxicity (Sing a Shaner 1998).

Komerční formulace ROUNDUPU

ROUNDUP prochází neustálým vývojem v důsledku neustálého objevování nových formulací. Pro změnu formulace může existovat mnoho důvodů:

 • zvýšení účinnosti,
 • zvýšení spolehlivosti výkonu za nepříznivého počasí,
 • standardizace formulací,
 • zjednodušení produkce a zvýšení pracovní bezpečnosti.

Formulace Roundupu zahrnují aktivní složku glyfosát ve formě solí, jelikož krystalická glyfosátová kyselina je málo rozpustná ve vodě, zatímco její soli jsou rozpustné snadno. Globálně jsou prodávány draselné, sodné, IPA a amoniové soli. Ve střední a východní Evropě obsahují různé produkty ROUNDUPU buď IPA nebo draslíkové soli. V rostlině je to glyfosát a ne jeho sůl, který způsobuje herbicidní efekt a proto je pro použití důležité znát obsah glyfosátu v přípravku, pro stanovení správné dávky.

V důsledku změny koncentrace aktivní složky se bude množství produktu také měnit.